ADRIANNA WILANOWICZ

Office Manager / Marketing Manager 

Adrianna odpowiedzialna jest za obsługę administracyjną kancelarii. Zajmuje się bieżącymi zadaniami z zakresu jej codziennego funkcjonowania. Czuwa nad sprawami organizacyjnymi i obsługą sekretariatu. Z LEGALLY.SMART współpracuje od 2022 roku. 

Zajmuje się prowadzeniem serwisów social mediowych kancelarii oraz jej bieżącą promocją marketingową. Do jej zadań należy przygotowywanie materiałów graficznych i copywriterskich – począwszy od postów publikowanych w social-mediach po pliki ofertowe, branding firmowy i inne publikacje merytoryczne.  

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku „Logistyka i administrowanie w mediach” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia licencjackie „Nauczanie języków obcych” z tytułem językoznawcy.  

Zapraszam do kontaktu