ANNA MĄDRAWSKA-DZIEDZIC

Radca prawny, Of Counsel 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa nieruchomości. Wspiera Kancelarię w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, prawa pracy i ochrony danych osobowych.  

Przygotowuje oraz negocjuje kontrakty handlowe, w tym w szczególności umowy z branży deweloperskiej oraz umowy najmu komercyjnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących najmu nieruchomości komercyjnych, reprezentując w zależności od projektu zarówno wynajmujących, jak i najemców.  

Prowadzi postępowania sądowe, w tym w spory dotyczące umów o roboty budowlane, umów najmów komercyjnych oraz postępowania sądowo-administracyjne.  

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  

Doradza deweloperom, zarządcom nieruchomości, spółkom budowlanym i projektowym. Wspiera także klientów indywidualnych.  

Zapraszam do kontaktu