BARTŁOMIEJ TKACZYK

Radca prawny, Partner

Specjalizuje się w sprawach z  zakresu prawa publicznego, administracyjnego i  ochrony środowiska. Doradza klientom przy realizacji projektów dofinansowanych ze  środków Unii Europejskiej, jak również w  procesie wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, w  szczególności w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i  zamówień publicznych. 

Radca prawny, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych: Master of Business Administration (MBA), a także studiów podyplomowych: Europejskie Stosunki Finansowo – Ekonomiczno – Prawne w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla kierowniczego. 

Zajmuje się obsługą prawną klientów publicznych, prywatnych oraz stowarzyszeń. Specjalizuje się w umowach o roboty budowlane, prawie administracyjnym, kontraktach realizowanych w związku z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej, prawem ochrony środowiska, a także w negocjacjach. 

Posiada doświadczenie w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno – prywatnego; prelegent z tego zakresu na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w procesie wyboru partnera prywatnego w formule PPP zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej, kierował fazą realizacyjną pierwszego w Polsce kontraktu PPP z udziałem dotacji ze środków publicznych. 

Zapraszam do kontaktu