BARTOSZ SZALENIEC

Doradca podatkowy, Of Counsel 

Specjalizuje się w  doradztwie z  zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym przy reorganizacji, przekształceniach, połączeniach i  przejęciach przedsiębiorstw, prowadząc liczne projekty mające na celu planowanie podatkowe oraz minimalizację ryzyka podatkowego. 

Obok bieżącego doradztwa oraz obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych prowadzi również szkolenia i warsztaty w zakresie prawa podatkowego. 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego zdobywał w renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawnych oraz jako prawnik in-house w spółkach należących do największych w kraju grup kapitałowych z sektora energetycznego. 

Doradza w języku polskim i angielskim.  

Zapraszam do kontaktu