E-COMMERCE

Branża e-commerce, choć dynamiczna, jest jednocześnie poddana wielu regulacjom prawno-handlowym oraz wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem transakcji online oraz prawami konsumentów.  

Dlatego też  niezależnie od tego czy zakładasz, czy rozwijasz biznes e-commerce stworzymy dla Ciebie niezbędne regulaminy i polityki oraz zadbamy o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i ochronimy Twoją działalność przed nieuczciwą konkurencją. 

Nasza oferta

  • Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych i stron www, polityk prywatności. 
  • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, dostosowanie funkcjonujących procedur do obowiązujących regulacji prawnych (w tym RODO). 
  • Doradztwo w zakresie  zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim, w tym influencer marketing. 
  • Doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych 
  • Doradztwo w zakresie ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji w szczególności dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństw produktów i ich reklam, nieuczciwego posługiwania się nazwą i renomą przedsiębiorcy.
  • Przygotowanie wezwań do zaprzestania naruszeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji bądź odpowiedzi na wezwania skierowane do przedsiębiorców. 
  • Sporządzanie umów dotyczących zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (NDA), ochrony know-how, zakazu konkurencji. 
  • Przygotowanie i opiniowanie regulaminów akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych. 

Nasi klienci, to m.in. :

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice