EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Specjalizujemy się w obsłudze projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, oferując kompleksowe doradztwo prawne od identyfikacji projektów po ich wdrożenie w różnych modelach organizacyjno-prawnych

Poprawa efektywności energetycznej to inwestycja, która się zwraca

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej infrastruktury publiczne pozwalają obniżyć wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury, co przekłada się na oszczędności finansowe dla budżetu samorządowego.  

Doradzaliśmy przy inwestycjach publicznych:

  • Głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej 
  • Wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej 
  • Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne
  • Budowy instalacji fotowoltaicznych 
  • Wymiany źródeł ciepła  
  • Budowy budynków pasywnych oraz energooszczędnych 

Czy wiesz, że zobowiązania wynikające z umowy o poprawę efektywności energetycznej mogą być neutralne dla wskaźników zadłużenia?

Nasza oferta

Wykonujemy analizy wykonalności prawno-finansowej projektów poprawy efektywności energetycznej, celem wyboru optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia.

Współpracujmy również z doradcami technicznymi specjalizującymi się w przedsięwzięciach poprawy efektywności energetycznej. 

Opracowujemy umowy o poprawę efektywności energetycznej na realizację projektów w formule klasycznych zamówień publicznych, jak również w ramach modeli EPC, PPP. Wspieramy zamawiających w procesie negocjacji umów z wykonawcami. 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy wdrażaniu projektów poprawy efektywności energetycznej, począwszy od identyfikacji projektu, przez wybór optymalnej formuły ogranizacyjno-prawnej (model tradycyjny, EPC, PPP), aż po wybór wykonawcy (przedsiębiorstwa ESCO/partnera prywatnego).

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy wdrażaniu hybrydowych projektów poprawy efektywności energetycznej – łączących dotacje (NFOŚ, FENiKS, inne) z finansowaniem zapewnianym przez podmiot przeprowadzający modernizację energetyczną. 

Zapewniamy monitorowanie należytego wykonywania umów o poprawę efektywności energetycznej, jak również udzielamy rekomendacji i opinii dotyczących egzekwowania klauzul umownych.

Przeprowadzamy szkolenia dla instytucji publicznych z przygotowania i wdrażania przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej w modelu EPC z udziałem przedsiębiorstwa ESCO, jak również w formule PPP.

Wskazujemy jak tworzyć umowy o poprawę efektywności energetycznej, aby zobowiązania z nich wynikające nie obciążały wskaźników zadłużenia podmiotu publicznego. 

Czy wiesz, że możliwe jest łączenie środków dotacyjnych z finansowaniem zapewnianym przez podmiot prywatny? 

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice