FUNDUSZE UE I DOTACJE KRAJOWE

Świadczymy doradztwo prawne dla instytucji publicznych przy obsłudze projektów z udziałem dofinansowania zewnętrznego pochodzącego z środków unijnych, jak i krajowych, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego wydatkowania pozyskanych środków

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne beneficjentom

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej  beneficjentów w realizacji inwestycji w infrastrukturę, edukację, ochronę środowiska czy rozwój lokalny dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno dotacyjnych, jak i pożyczkowych.

Posiadamy doświadczenie w:

  • Reprezentowaniu klientów publicznych w odwołaniach po nałożeniu przez instytucję wdrażającą korekty finansowej 
  • Przygotowywaniu procedur wyboru wykonawców w projektach z udziałem zewnętrznego dofinansowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków
  • Przygotowywaniu Lokalnych Strategii Rozwoju, które pozyskały wielomilionowe dotacje na obszarze różnych województw

Czy wiesz, że możesz łączyć środki dotacyjne z finansowaniem zapewnianym przez podmiot prywatny? 

Nasza oferta

Umowy o dofinansowanie projektu

Zapewniamy beneficjentom doradztwo prawne w celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie

Odwołania od nałożonych korekt

Reprezentujemy beneficjentów w procedurach odwoławczych po nałożeniu przez instytucję wdrażającą korekty finansowej

Procedury wyboru wykonawców

Dbamy o zgodność procedur wyboru wykonawców z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków

Projekty partnerskie i międzygminne

Zapewniamy samorządom doradztwo prawne przy realizacji projektów międzygminnych oraz projektów partnerskich

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice