INFRASTRUKTURA I NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy obsługę prawną na rzecz klientów związanych z sektorem infrastruktury oraz rynkiem nieruchomości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu budowlanego.

  

Nasza oferta

 • Analiza wymogów prawnych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych 
 • Sporządzanie due diligence stanu prawnego nieruchomośc
 • Doradztwo w sprawach o ustalenie stanu prawnego nieruchomości 
 • Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych 
 • Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji budowlanych 
 • Opracowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych i innych 
 • Doradztwo w procesach zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia i innych 
 • Obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami, w tym transakcji z udziałem cudzoziemców 
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych, w tym wieczystoksięgowych 

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne realizowanych inwestycji

Naszymi klientami są:

 • Generalni wykonawcy
 • Deweloperzy
 • Inwestorzy obiektów komercyjnych
 • Podwykonawcy
 • Dzierżawcy, najemcy

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice