Inicjatywy pro bono

Wierząc, że nasze umiejętności powinny służyć nie tylko biznesowi, ale również społeczności, z chęcią angażujemy się w liczne inicjatywy pro bono.

Wsparcie inicjatyw prokobiecych

W ramach naszej działalności pro bono istotne miejsce zajmuje wsparcie kobiet. Wierzymy w siłę równości i aktywnie angażujemy się w projekty, które wspierają kobiety na drodze do samodzielności oraz rozwoju biznesowego.
Nawiązujemy współpracę z różnymi inicjatywami pro-kobiecymi, fundacjami oraz organizacjami, aby wspólnie działać na rzecz  zwiększania szans kobiet w biznesie. 

Organizujemy cykle szkoleń i warsztatów, które obejmują praktyczne aspekty prowadzenia biznesu, od zakładania firmy po umiejętności skutecznej autopromocji. 

Wspieramy Szkołę Rodzenia Biznesu Fundacji Wicci Poland-India. Dr Judyta Latymowicz jest także mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Chcemy być nie tylko źródłem wiedzy, ale również wsparciem emocjonalnym. 

Dzień bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Indii

Kancelaria od początku swojej działalności angażuje się w liczne inicjatywy mające na celu wzmacnianie relacji pomiędzy Polską a Indiami. 

Jedną z takich inicjatyw jest organizowany co roku z okazji Dnia Republiki w Indiach, dzień bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Indii i obcokrajowców z innych krajów mieszkających w Polsce, podczas którego nasi prawnicy udzielają darmowych konsultacji prawnych wszystkim potrzebującym wsparcia prawnego w Polsce.  

Inicjatywa co roku cieszy się dużym zainteresowaniem i stanowi istotną datę w kalendarzu kancelarii. 

Współpraca edukacyjna z uczelniami

Współpracujemy również z uczelniami, oferując wykłady, warsztaty i praktyki dla studentów. Miedzy innymi braliśmy udział w serii warsztatów ze studentami Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach „Spotkań z praktyką”, podczas, których dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem z obszarów specjalizacji kancelarii. Chcemy przekazywać naszą wiedzę młodym pokoleniom, inspirując ich do aktywnego udziału w życiu zawodowym i społecznym. 

Wsparcie fundacji i organizacji pożytku publicznego

Nawiązaliśmy partnerskie relacje z fundacjami i innymi organizacjami non-profit, oferując im stałe wsparcie prawne. Pomagamy w kwestiach związanych z prawnymi aspektami działalności tych organizacji, jak również zapewniamy  wsparcie w wypełnieniu wszelkich formalności prawnych. 

Nasi prawnicy angażują się również osobiście w inicjatywy naszych partnerów trzeciego sektora, biorąc aktywny udział w organizowanych przez nich  wydarzeniach czy zbiórkach.   

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Wspieramy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne znajdujące się w trudnych sytuacjach, oferując im niezbędną pomoc prawną.  

Wspieraliśmy między innymi firmy w ramach akcji Rzecznika MŚP „Ratuj Biznes” w trakcie pandemii Covid-19, jak również świadczymy darmowe wsparcie prawne dla uchodźców z Ukrainy. 

Wsparcie dla nowych przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające przygodę w biznesie potrzebują wsparcia prawnego, ale również doradztwa biznesowego.  

Bartłomiej Tkaczyk, partner Kancelarii, jest ekspertem i mentorem Poradni Przedsiębiorcy, której celem jest wymiana doświadczeń między początkującymi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami, odnoszącymi sukcesy w biznesie od lat. Działalność Poradni opiera się na koncepcji crowd sourcingu środowiska biznesu.