INWESTYCJE I FINANSE PUBLICZNE

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wyboru form realizacji i finansowania inwestycji komunalnych, wspierając instytucje publiczne w skutecznej realizacji zadań inwestycyjnych przy zapewnieniu równowagi budżetowej

Rozumiemy potrzeby i wyzwania inwestycyjne w sektorze publicznym

Inwestycje komunalne są kluczowe dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Dlatego też zapewniamy instytucjom publicznym profesjonalne doradztwo w wyborze optymalnych metod ich realizacji i finansowania.

Posiadamy doświadczenie w:

  • Przygotowywaniu studiów oceny efektywności realizacji inwestycji w sektorach wod-kan, drogowy, odpady komunalne, modernizacja energetyczna, sport i rekreacja 
  • Obronie przed zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z reprezentowaniem przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych 
  • Przygotowaniu opinii prawnych dotyczących trybów powierzenia zadań własnych samorządowym jednostkom organizacyjnym i zasad ich finansowania
  • Opracowaniu analiz dotyczących identyfikacji optymalnego modelu realizacji przez gminę zadań z zakresu gospodarki odpadami

Współpracujemy z ekspertami z zakresu finansów publicznych zapewniając kompleksowe doradztwo prawno-finansowe

Nasza oferta

Analizy wykonalności inwestycji komunalnych

Wykonujemy kompleksowe prawno-finansowe analizy wykonalności inwestycji wskazując optymalny model realizacji i finansowania

Powierzanie zadań własnym jednostkom

Doradzamy samorządom przy wyborze form i trybów powierzania zadań komunalnych własnym jednostkom organizacyjnym

Dyscyplina finansów publicznych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach wszczętych w związku z zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Obsługa prawna inwestycji

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestycji komunalnych, wspierając zamawiających w całym procesie inwestycyjnym

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice