JULIA GUZOWSKA

Junior Associate 

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

W kancelarii wspomaga zespól w bieżących sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

Julia aktywnie rozwija się w obszarze prawa zamówień publicznych. Przy wsparciu merytorycznym zespołu zdobywa doświadczenie w analizie postępowań przetargowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Do jej zainteresowań należy prawo umów w obrocie profesjonalnym, w szczególności kontraktów budowlanych oraz prawo spółek handlowych. Dodatkowo, Julia interesuje się arbitrażem międzynarodowym.  

W ramach działalności uniwersyteckiej udziela się w Kole Naukowym Prawa Zobowiązań oraz chętnie zdobywa wiedzę z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, poprzez uczestnictwo w wykładach poświęconych tej tematyce.  

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim. 

Zapraszam do kontaktu