KAROL CHUCHLIŃSKI 

Adwokat, Of Councel 

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, zwłaszcza procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o charakterze gospodarczym. Reprezentuje interesy przedsiębiorców – zarówno wierzycieli, jak też dłużników – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. 

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne projekty obejmujące swoim zakresem m.in. prawo karne gospodarcze oraz prawo karne skarbowe. Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu tzw. white collar crimes, jak również doradza w zakresie oceny ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia czy odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji analizowanej z perspektywy prawnokarnej. 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 

W zakresie swej praktyki zawodowej reprezentuje także obcokrajowców w postępowaniach prowadzonych z ich udziałem przed organami ścigania, sądami i organami administracji publicznej. 

Zapraszam do kontaktu