LAURA RUDNICKA

Radca Prawny, Senior Associate 

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie kontraktowym,  prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie pracy. 

Z sukcesem świadczy bieżącą obsługę korporacyjną spółek – w tym grup spółek z kapitałem zagranicznym. Doradza przy złożonych kontraktach z zakresu IT oraz baz danych. Laura wspiera klientów przy złożonych transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A), minimalizując ryzyka i dbając o efektywny przebieg transakcji. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów gospodarczych oraz postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wielokrotna stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz uczestniczka programu Erasmus+. Prelegentka i autorka licznych publikacji o tematyce prawnej. 

Doradza w języku polskim i angielskim.  

Zapraszam do kontaktu