MAŁGORZATA PISANKO

Adwokat, Senior Associate 

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, gospodarczym, zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej i doradztwa, jak również prowadzenia postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych.  

Świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz klientów z sektora publicznego. Od lat prowadzi obsługę administracyjną i sądową jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz innych podmiotów publicznych, w tym szpitali i uczelni wyższych. W ramach swej praktyki sądowej prowadzi także postępowania z zakresu prawa pracy. 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.  

Zapraszam do kontaktu