MICHAŁ LIŻEWSKI

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w  sprawach z  zakresu prawa kontraktowego, budowlanego oraz  prawa gospodarczego i  zamówień publicznych.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i spółek celowych oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych.

Z sukcesami doradzał przy realizacji pilotażowych inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zakończonych zawarciem umowy o PPP i pozyskaniem finansowania, zdobywając uznanie klientów zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Doradza również przy realizacjach inwestycji na rynkach zagranicznych, posiadając doświadczenie zdobyte m.in. na rynku ukraińskim i indyjskim. Jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP.

Doradza klientom przy negocjowaniu i  realizacji umów w  sektorze prywatnym oraz publicznym, jak również przy rozwiązywaniu sporów kontraktowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorstw. Świadczy obsługę prawną na rzecz klientów publicznych, usługodawców, producentów oraz dostawców technologii, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i przy wdrażaniu projektów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym.

Zapraszam do kontaktu