OBSŁUGA WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wieloletnie doświadczenie prawników kancelarii we wsparciu prawnym podmiotów z sektora  publicznego w obszarze zamówień publicznych, pozwala zapewnić skuteczną obsługę prawną zarówno wykonawców realizujących zamówienia publiczne, jak również przedsiębiorców, którzy dopiero planują wejście na rynek zamówień publicznych w Polsce. 

Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadając doświadczenie w obsłudze prawnej nie tylko sektora prywatnego, ale również podmiotów z sektora publicznego, doskonale rozumiemy specyfikę działania instytucji publicznych oraz ich potrzeb i oczekiwań w kontekście zamówień publicznych. Dzięki temu możemy dostosować rozwiązania prawne do specyficznych wymagań sektora publicznego. 

Wiedzę na temat procedur udzielania zamówień publicznych w połączeniu ze znajomością specyfiki działania sektora publicznego przekuwamy na praktykę, wskazując warianty możliwych działań jakie należy wziąć pod uwagę podczas przygotowania ofert oraz samego wykonywania zamówień publicznych, tak, aby były one skuteczne i efektywne. 

Identyfikując szanse i ryzyka w ramach danego zamówienia publicznego, umożliwiamy klientom podejmowanie świadomych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka straty finansowej w ramach danego zamówienia, jak również zminimalizowanie ryzyka obniżenia reputacji wykonawcy na rynku zamówień publicznych. Pozwala to przedsiębiorcom lepiej zarządzać ryzykiem kontraktowym oraz z większą pewnością podejmować decyzje na rynku zamówień publicznych. 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu waloryzacji wynagrodzenia?

Nasza oferta

  • Analiza dokumentów przetargowych i umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, kierowanie do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej 
  • Ocena szans i potencjalnych ryzyk stron związanych z udziałem w danym przetargu 
  • Tworzenie umów z konsorcjantami, umów podwykonawczych, zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby i innych 
  • Wsparcie w uzupełnianiu dokumentów, składaniu wyjaśnień, jak również dokonywaniu zmiany podmiotów udostępniających zasoby wykonawcy w trakcie procedury przetargowej 
  • Sprawdzanie oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy pod kątem formalnym 
  • Wsparcie w prowadzeniu negocjacji z zamawiającymi 
  • Kompleksowa obsługa procedur odwoławczych, wnoszenie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz sądami powszechnymi 
  • Kompleksowe doradztwo prawne na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne 
  • Opracowywanie opinii z zakresu prawa zamówień publicznych, wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów 

Szukasz profesjonalnej reprezentacji przed KIO?

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice