OLENA MAKSYS

Koordynatorka zespołu ds. imigracyjnych 

Specjalizuje się w prawie migracyjnym, uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt czasowy i pracę, pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE oraz tzw. blue card.  

Olena Wspiera pracodawców w uzyskiwaniu dokumentów legalizujących zatrudnienie obcokrajowców. Przeprowadza analizy oraz opracowuje strategie dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców. Olena doradza pracodawcom i osobom indywidualnym w wyborze najbardziej optymalnej i właściwej ścieżki zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce.  

Doradza w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.  

Zapraszam do kontaktu