OPEN DATA I INFORMACJA PUBLICZNA

Dostęp do wiedzy jakie dają zgromadzone dane może stanowić istotną wartość dodaną przy definiowaniu potrzeb lokalnych społeczności. Jako kancelaria zapewniamy solidne fundamenty prawne procesu otwierania danych publicznych na każdym jego etapie

Korzyści z otwierania danych publicznych

Otwarte dane mogą pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Udostępnienie dużej liczby danych jest okazją dla części przedsiębiorców do uruchomienia nowych usług, bezpośrednio opierających się o wiedzę, wynikającą z dostępnych danych.

Otwieranie danych publicznych sprzyja większemu zaangażowaniu społeczeństwa w sprawy samorządu, co prowadzi do lepszego dopasowania działań administracji do potrzeb społecznych.

Dzięki dostępie do zbiorów różnych danych, wytwarzanych i udostępnianych przez sektor publiczny, jednostki naukowe mają możliwość prowadzenia badań naukowych, analizowania tendencji rozwojowych, wyciągania i publikowania rezultatów badań.


Rezultaty te następnie mogą stać się podstawą do działań, które wpłyną pozytywnie na poprawę standardu życia, rozwój przedsiębiorczości czy też zrost zainteresowania mieszkańców sprawami społecznymi.

Administracja decydująca się na udostępnienie danych, które zgromadziła w związku ze świadczeniem usług publicznych, postrzegana jest jako otwarta, pewna swego działania i transparentna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem poświęconym otwieraniu danych publicznych

Nasza oferta

Otwieranie danych publicznych

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla instytucji publicznych w procesie otwierania danych publicznych

Informacje prawnie chronione

Przeprowadzamy analizy i wydajemy opinie dla instytucji publicznych dotyczące dotyczące informacji prawnie chronionych

Dostęp do informacji publicznej

Opiniujemy wnioski o dostęp do informacji publicznej pod kątem spełniania kryteriów umożliwiających ich ujawnienie

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia da instytucji publicznych z zakresu otwierania danych publicznych i ponownego przetwarzania danych

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice