PARTNERSTWA INNOWACYJNE, DIALOGI KONKURENCYJNE

Coraz szersza obecność nowych technologii w procesach świadczenia usług publicznych wymaga również dostosowania sposobów ich zamawiania i kontraktowania przez publicznych zamawiających

Zapewniamy kompleksowe wsparcie proceduralne

Posiadając wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz instytucji publicznych przy wdrażaniu innowacyjnych projektów w przestrzeni miejskiej, zapewniamy solidne fundamenty prawne dla złożonych projektów, minimalizując ryzyko ewentualnych błędów proceduralnych.

Nasze przykładowe doświadczenie:

  • Doradztwo prawne w kilkudziesięciu procedurach negocjacyjnych na wybór partnera prywatnego (PPP)
  • Doradztwo prawne w procedurze dialogu konurencyjnego na wybór projektanta aquaparku miejskiego
  • Przeprowadzenie kilkudziesięciu procesów wstępnych konsultacji rynkowych dla złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Doradztwo prawne w procedurach przetargowych w trybie negocjacji z ogłoszeniem
  • Doradztwo prawne w postępowaniu w trybie negocjacyjnym na wybór inwestora prywatnego do spółki publiczno-prywatnej
  • Doradztwo prawne w postępowaniu w trybie negocjacyjnym na udzielenie wieloletniej dzierżawy nieruchomości publicznej

Dowiedz się jak efektywnie udzielać zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego

Nasza oferta

Regulaminy procedur

Sporządzamy regulaminy procedur partnerstwa innowacyjnego oraz trybów negocjacyjnych, zapewniając ich prawidłowy przebieg

Umowy partnerstwa innowacyjnego

Opracowujemy umowy ustanowienia partnerstwa innowacyjnego oraz wspieramy zamawiających w ich negocjowaniu z wykonawcami

Obsługa procedur negocjacyjnych

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zamówień udzielanych w trybach negocjacyjnych, na każdym etapie przetargu

Wstępne konsultacje rynkowe

Zapewniamy kompleksową obsługę wstępnych konsultacji rynkowych zakończonych raportem z podsumowaniem i rekomendacjami

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice