PPP I KONCESJE

Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wyrazem zmiany podejścia do sposobu zaspokajania usług publicznych.

Jest to wizja długofalowej poprawy efektywności realizacji zadań własnych, przy wykorzystaniu kompetencji sektora prywatnego.

DLACZEGO PPP?

Dzięki zaangażowaniu sektora prywatnego możliwe jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zarządczych, doprowadzając do długoterminowej poprawy jakości usług świadczonych przez instytucje publiczne na rzecz mieszkańców.

Doradzaliśmy przy projektach PPP:

  • Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej 
  • Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
  • Budowy infrastruktury mieszkaniowej z przestrzenią na usługi publiczne
  • Budowy oraz modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
  • Budowy obiektów użyteczności publicznej 
  • Modernizacji i rozbudowy dróg publicznych 

Chcesz poszerzyć wiedzę na temat partnerstwa publiczno-prywatnego?

Nasza oferta

Doradzamy podmiotom publicznym na etapie koncepcyjnym projektu PPP – pomagamy zidentyfikować potencjalne projekty PPP lub koncesji oraz określić ich modele organizacyjno-prawne. 

Przeprowadzamy wstępne konsultacje rynkowe wraz z opracowaniem raportów podsumowujących.

Wykonujemy kompleksowe oceny efektywności projektów PPP zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Wytycznymi PPP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Współpracujmy również z doradcami finansowymi i technicznymi specjalizującymi się w doradztwie na rzecz projektów PPP i koncesji. 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy wdrażaniu projektów PPP i koncesji, począwszy od identyfikacji projektu, przez wykonanie oceny efektywności, aż po przygotowanie i przeprowadzenie procedury do zawarcia umowy o PPP lub koncesji.

Opracowujemy umowy o PPP i koncesji, wspieramy podmioty publiczne w procesie negocjacji umów z podmiotami prywatnymi, aż do wypracowania finalnej wersji dokumentu. 

Dbamy o dokonanie w umowie o PPP optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.

Zapewniamy monitorowanie należytego wykonywania umów o PPP i koncesji, jak również udzielamy rekomendacji i opinii dotyczących egzekwowania klauzul umownych.

Przeprowadzamy szkolenia dla instytucji publicznych z przygotowania i wdrażania przedsięwzięć PPP i koncesji.

Wskazujemy jak tworzyć umowy o PPP, aby zobowiązania z nich wynikające nie obciążały wskaźników zadłużenia podmiotu publicznego. 

Doświadczenie naszych prawników:

10+

PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH PODPISANIEM UMOWY PPP / KONCESJI

12+

SEKTORÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KTÓRYCH DORADZALIŚMY W RAMACH PPP

30+

OCEN EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW PPP/KONCESJI

200+

milionów złotych – WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW PPP/KONCESJI

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice