PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SPÓŁKĘ

Własny biznes w początkowej fazie działalności często prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Niemniej w miarę rozwoju biznesu, rosną nie tylko przychody, ale również i odpowiedzialność, co można zmitygować przekształcając JDG w spółkę prawa handlowego.

Korzyści przekształcenia JDG w spółkę

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. pozwala przedsiębiorcy na kontynuowanie działalności zachowując wszystkie licencje, koncesje, umowy itp. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z pełną odpowiedzialnością właściciela za zobowiązania finansowe firmy. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza odpowiedzialność wspólników do wysokości wkładów do kapitału zakładowego. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być postrzegana jako bardziej wiarygodna forma niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Posiadanie struktury korporacyjnej może zwiększyć zaufanie klientów, partnerów biznesowych i instytucji finansowych. 

Przekształcenie może zwiększyć potencjał rozwoju firmy poprzez dostęp do dodatkowych źródeł finansowania, możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów i partnerskich umów biznesowych. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być łatwiejsza do sukcesji i kontynuacji działalności w przypadku śmierci lub wyjścia właściciela ze spółki. Właściciel może sprzedać udziały lub przekazać je spadkobiercom, zapewniając ciągłość działalności przedsiębiorstwa. 

Zastanawiasz się nad przekształceniem swojej działalności w spółkę?

Nasza oferta

  • Audyt prawnopodatkowy:
  • Nasze doradztwo rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu prawnopodatkowego jednoosobowej działalności gospodarczej celem zidentyfikowania składników majątkowych, zobowiązań, ewentualnych koncesji/licencji itp.  
  • Następnie dokonujemy formalnego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego poprzez: 
  • przygotowanie planu przekształcenia  
  • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki (statutu w przypadku spółki akcyjnej) 
  • zgłoszenie planu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego 
  • złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia (przy przekształceniu JDG w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną) 
  • zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy, co najmniej na 30 dni przed przekształceniem 
  • złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki 
  • rejestracja przekształcenia w KRS. 

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice