REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Pomagamy samorządom wdrażać i egzekwować przepisy dotyczące reklamy przestrzennej, promując odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni publicznej i dbając o harmonijny rozwój miast

Koniec z chaosem reklamowym

Troska o jakość przestrzeni publicznej powinna być stałym elementem działań władz samorządowych – nie tylko poprzez budowę nowych dróg, parków czy placów, ale również poprzez dbanie o ład krajobrazowy oraz estetykę miast.

Opracowanie skutecznych rozwiązań regulacyjnych dotyczących widoczności reklam w przestrzeni miejskiej pozwala samorządom:

  • Poprawić estetykę i czytelność miejskiego krajobrazu 
  • Zapewnić mieszkańcom spokojne otoczenie i ochronę przed agresywnymi formami reklamy 
  • Stworzyć pozytywny wizerunek miasta, poprawiając jego atrakcyjność jako miejsca do zamieszkania

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pn.

„Prawne i technologiczne możliwości walki z chaosem reklamowym”

Nasza oferta

Uchwały krajobrazowe

Przygotowujemy, analizujemy i konsultujemy uchwały krajobrazowe pod kątem prawnym

Kary za naruszenie

Zapewniamy doradztwo prawne w procesie nakładania kar za naruszenie uchwał krajobrazowych

Opłaty reklamowe

Zapewniamy doradztwo prawne przy ustalaniu przez jednostki samorządu terytorialnego opłat reklamowych

Szkolenia

Prowadzimy dla sektora publicznego szkolenia pn. „Walka z chaosem reklamowym w praktyce”

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice