SPÓŁKI KOMUNALNE

Świadczymy kompleksowe wsparcie prawne samorządów i spółek komunalnych by efektywnie i zgodnie z prawem dostosować dostępne formy realizacji zadań publicznych do potrzeb lokalnych społeczności

Zapewniamy kompleksowe wparcie

Nasze wsparcie obejmuje doradztwo prawne, finansowe oraz podatkowe. Współpracujemy z ekspertami z różnych branż (wod-kan, odpady komunalne, sport), aby nasze rekomendacje w pełni odpowiadały potrzebom Klienta.

Posiadamy doświadczenie w:

  • Przeprowadzaniu analiz możliwości i zasadności przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną
  • Przeprowadzaniu procesów tworzenia spółek komunalnych 
  • Analizach możliwości zlecania zadań in-house spółce komunalnej
  • Analizach występowania subsydiowania skrośnego w spółkach komunalnych 
  • Opiniach dotyczących pomocy publicznej w działalności spółki komunalnej 

Rozważasz utworzenie spółki komunalnej lub zastanawiasz jak właściwie powierzyć jej realizację zadania publicznego?

Nasza oferta

Powierzanie zadań własnych spółkom

Doradzamy przy wyborze form powierzania spółkom samorządowym realizacji zadań komunalnych

Obsługa prawna organów spółek

Świadczymy doradztwo prawne dla zarządów i rad nadzorczych w ramach bieżącej działalności organów spółek komunalnych

Tworzenie spółek i przekształcenia

Obsługujemy proces tworzenia spółek komunalnych i przekształcania zakładów budżetowych w spółki

Tworzenie i opiniowanie umów lub statutów spółek

Tworzymy umowy i statuty spółek komunalnych oraz opiniujemy i wprowadzamy w nich niezbędne zmiany

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice