WALORYZACJA, OBSŁUGA ROSZCZEŃ WYKONAWCÓW

Jedną ze specjalizacji kancelarii w ramach obsługi wykonawców w zamówieniach publicznych, jest wsparcie prawne przy dochodzeniu przez wykonawców roszczeń od zamawiających w związku z realizacją umów o zamówienie publiczne.

Rozumiemy potrzeby wykonawców

Rozumiemy specyfikę zamówień realizowanych dla sektora publicznego, dzięki czemu jesteśmy w stanie efektywnie wpierać przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na współpracy z instytucjami publicznymi.

Nasze przykładowe doświadczenie:

  • Dochodzenie roszeń o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy
  • Obsługa prawna roszczeń o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia publicznego z przyczyn niezależnych od wykonawcy
  • Obsługa prawna roszeń o zapłatę za roboty dodatkowe, zamienne, zakupione materiały i inne
  • Dochodzenie kar umownych / obsługa roszczeń o miarkowanie kar umownych

Dla naszych klientów w ostatnim roku uzyskaliśmy ponad 10.000.000,00 zł z tytułu roszczeń w budownictwie 

Nasza oferta

Analiza i strategia

Analizujemy umowy i dokumentację przetargową pod kątem oceny możliwości dochodzenia  roszczeń przez wykonawcę i przygotowujemy skuteczną strategię działania

Dochodzenie roszczeń

Zapewniamy pełne wsparcie prawne w procesie dochodzenia roszczeń od zamawiających obejmujące prowadzenie korespondencji, udział w negocjacjach 

Pełnomocnik w sporach

Jako pełnomocnik reprezentujemy wykonawców w mediacjach lub sporach sądowych obejmujących dochodzenie roszeń z kontraktów w budownictwie

Monitoring prawny

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego informując klientów o istotnych zmianach w prawie

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice