NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w kwestiach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i zarządzaniem drogami publicznymi, wspierając sprawną i skuteczną działalność podmiotów publicznych w powyższych obszarach

Wspieramy sektor publiczny w egzekwowaniu przepisów

Oferujemy wsparcie dla gmin i zarządców dróg, obejmujące kompleksowe doradztwo prawne w zakresie skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz egzekwowania opłat za bezumowne korzystanie z gruntów przez gestorów sieci.

Nasze doświadczenie:

  • Doradztwo prawne w zastosowaniu specustawy drogowej oraz kolejowej 
  • Reprezentowanie gmin w sporach z gestorami sieci, korzystających z gruntów komunalnych – roszczenia o zapłatę za bezumowne korzystanie jak i ustanowienie służebności 
  • Doradztwo prawne na rzecz zarządców dróg w sprawie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego
  • Przygotowywanie projektów oraz konsultowanie treści uchwał w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zaliczenia do kategorii dróg publicznych 
  • Doradztwo prawne przy transakcjach wieloletniej dzierżawy nieruchomości, wniesienia nieruchomości aportem do spółek komunalnych

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pn.

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi”

Nasza oferta

Obsługa transakcji obrotu nieruchomościami

Zapewniamy obsługę prawną transakcji obrotu nieruchomościami komunalnymi, tj. sprzedaż, najem, dzierżawa, itp.

Doradztwo w sprawach o zajęcie pasa drogowego

Świadczymy doradztwo prawne w procesie nakładania opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia

Analizy stanu prawnego nieruchomości

Przeprowadzamy szczegółową ocenę stanu prawnego nieruchomości i ograniczeń związanych z daną nieruchomością

Roszczenia o bezumowne korzystanie z gruntów

Reprezentujemy samorządy w sporach o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez gestorów sieci

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice