ZAKŁADANIE SPÓŁEK W POLSCE

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może przybrać różne formy. efektywna pod kątem organizacyjnym i finansowym. 

My pomożemy dokonać Ci świadomego wyboru. 

Nasza oferta

Doradztwo prawno-podatkowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dotyczące wyboru optymalnej formy działalności oraz jej struktury

Kompleksowa rejestracja spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesu rejestracji spółki w Polsce, od pomysłu do zarejestrowania podmiotu

Wsparcie porejestracyjne spółek

Zapewniamy wsparcie w procesach organizacyjnych po zarejestrowaniu spółki, tj. założenie rachunku bankowego, zgłoszenia do rejestrów

Oddziały i przedstawicielstwa

Zakładamy oddziały i przedstawicielstwa w Polsce oraz zapewniamy ich kompleksową obsługę prawną

Zakładamy spółki w Polsce, innych krajach Europy i w Azji

Jak działamy?

W pierwszej kolejności poznajemy potrzeby i założenia biznesowe klienta, uwzględniając przedmiot działalności (branżę), planowaną dynamikę rozwoju oraz strukturę właścicielską.

Dokonujemy analizy zebranych informacji pod kątem prawnym, podatkowym i organizacyjnym, na podstawie, których udzielamy rekomendacji dotyczącej optymalnej formy działalności oraz struktury osobowej i finansowej podmiotu.

Zapewniamy kompleksową obsługę w ramach, której przygotowujemy niezbędne dokumenty do założenia podmiotu i jego rejestracji.

Zapewniamy wsparcie w procesach organizacyjnych po zarejestrowaniu spółki, tj. założenie rachunku bankowego, zgłoszenia do właściwych rejestrów itp.

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice